Ansvarsforsikring

Vi gjør også oppmerksom på at alle båter i havna skal ha ansvarsforsikring. Dette gjelder alle båter tilhørende både rettighetshavere, leietakere av rettighetshavere og leietakere av båtforeningen. Det er fremleier som plikter å forvisse seg om at forsikring er på...
Hopp til verktøylinje