Årsmøtet 2019

Årsmøtet 2019 avholdes i Ekeberg Seniorsenters lokaler i Hans Øverlands vei 19 på Høvik den 19. mars med start kl. 19:00. Formell innkalling med dagsorden og saksdokumenter vil bli utsendt i god tid før møtet. Saker som ønskes tatt opp på Årsmøtet, skal være styret...