Fjerning av opplagsutstyr

Har du opplagsutstyr lagret på Sarbuvollen? Store steiner har rast ut fra fjellveggen hvor vi lagrer opplagsutstyr og noe opplagsutstyr som var lagret der har dessverre blitt ødelagt. Det er fremdeles en god del krybber, støtter og presseningsstativ der som ikke er...
Hopp til verktøylinje