VELKOMMEN TIL OSS

Sarbuvollen Båtforening er sentralt beliggende på Høvik like utenfor Oslo og har per 01.01.2020 296 medlemmer med rettighetsbrev.

Sarbuvollen Båtforeningen disponerer i dag fem brygger, alle med låsbare porter, med 332 bryggeplasser for båter fra ca. 10 til over 40 fot og 6 bøyeplasser for båter med vekt opp til 15 tonn.

Sarbuvollen Båtforenings medlemmer gjennomfører medlemsvakter i sommerhalvåret, dette er med på å gjøre havna til en av de roligste stedene i Holtekilen.

Kontorets åpningstider gjennom vinteren 2020 – 2021

For å følge Corona-rådgivningen fra myndighetene vil vi praktisere hjemmekontor oftere enn vi har gjort tidligere. Vi vil som vanlig prøve å holde kontoret åpent tirsdager og torsdager fra kl. 09:00 til 15:00, men er kontoret stengt og du trenger å komme i kontakt med...

les mer

Fjerning av opplagsutstyr

Store steiner har rast ut fra fjellveggen hvor vi lagrer opplagsutstyr om sommeren. Vi har ryddet området og lagt uidentifiserbare opplagselementer ved den blå containeren. Har du bruk for noe av det kan du bare plukke og ta det med deg, det som er igjen da vi starter...

les mer

ØNSKER DU UTLEIE, SALG ELLER

KJØP AV BÅTPLASS?

Her finner du oss

Havnekontorets åpningstider

Havnekontoret er åpent tirsdager og torsdager fra 09:00 til 15.00. Ut over de generelle åpningstidene kan dere ved spesielle hendelser eller krisetilfeller ringe 48 48 59 49.

Avfallshåndtering i båthavnen

Vi henviser til Avfalls- og Beredskapsplanen ved håndtering av båtavfall. Grønn avfallscontainer er for generelt båtavfall og blå miljøstasjon er for spesialavfall / farlig avfall. Avfallscontainer og miljøstasjonen er kun beregenet på båtavfall, ikke til avfall etter opprydding hjemme.

Parkering og kjøring i Sarbuvollveien

Båtforening anmoder våre medlemmer om å være aktpågivende når det gjelder å holde fartsgrensen i Sarbuvollveien og viser nødvendig hensyn ved parkering.

Kontakt

Sarbuvollen Båtforening
Besøksadresse: Sarbuvollveien 25B, 1363 Høvik

Postadresse:       Postboks 128
1322 Høvik

Tlf: 67 53 47 22
Mob: 48 48 59 49

E-mail: sarbis@sarbis.no

Hopp til verktøylinje