Har du opplagsutstyr lagret på Sarbuvollen?

Store steiner har rast ut fra fjellveggen hvor vi lagrer opplagsutstyr og noe opplagsutstyr som var lagret der har dessverre blitt ødelagt.

Det er fremdeles en god del krybber, støtter og presseningsstativ der som ikke er skadet og dette må fjernes fordi vi må komme til for å sikre fjellveggen for å unngå ytterligere ras.

Har du opplagsutstyr i området, må du snarest komme å fjerne dette. Har du spørsmål så tar du kontakt på 915 22 999 eller e-post sarbis@sarbis.no.

Utstyr som ikke er fjernet innen 22. oktober vil bli fjernet og destruert.

Mvh Sarbuvollen Båtforening

Hopp til verktøylinje