Saker som ønskes tatt opp på Årsmøtet 2020, skal være styret skriftlig i hende innen 15. februar 2020. Saksdetaljer kan sendes per post, e-post eller de kan legges i postkassen på utsiden av kontoret.

Hopp til verktøylinje