VELKOMMEN TIL OSS

Sarbuvollen Båtforening er sentralt beliggende på Høvik like utenfor Oslo og har 294 medlemmer med rettighetsbrev per 01.01.2019.

Sarbuvollen Båtforeningen disponerer i dag fem brygger, alle med låsbare porter, med 332 bryggeplasser for båter fra ca. 10 til over 40 fot og 6 bøyeplasser for båter med vekt opp til 15 tonn.

Sarbuvollen Båtforenings medlemmer gjennomfører medlemsvakter i sommerhalvåret, dette er med på å gjøre havna til en av de roligste stedene i Holtekilen.

Kontoret er stengt i juli måned

Kontoret i båtforeningen er stengt i juli måned. Oppstår det spesielle tilfeller som du mener krever assistanse fra båtforeningen, så ringer du +47 484 85 949 og vi vil prøve å hjelpe deg. Denne sommeren har vi leid inn Securitas til å gjennomføre medlems-vaktene i...

les mer

Ansvarsforsikring

Vi gjør også oppmerksom på at alle båter i havna skal ha ansvarsforsikring. Dette gjelder alle båter tilhørende både rettighetshavere, leietakere av rettighetshavere og leietakere av båtforeningen. Det er fremleier som plikter å forvisse seg om at forsikring er på...

les mer

ØNSKER DU UTLEIE, SALG ELLER

KJØP AV BÅTPLASS?

Her finner du oss

Havnekontorets åpningstider

Havnekontoret er åpent tirsdager og torsdager fra 09:00 til 15.00. Ut over de generelle åpningstidene kan dere ved spesielle hendelser eller krisetilfeller ringe 48 48 59 49.

Avfallshåndtering i båthavnen

Vi henviser til Avfalls- og Beredskapsplanen ved håndtering av båtavfall. Grønn avfallscontainer er for generelt båtavfall og blå miljøstasjon er for spesialavfall / farlig avfall. Avfallscontainer og miljøstasjonen er kun beregenet på båtavfall, ikke til avfall etter opprydding hjemme.

Parkering og kjøring i Sarbuvollveien

Båtforening anmoder våre medlemmer om å være aktpågivende når det gjelder å holde fartsgrensen i Sarbuvollveien og viser nødvendig hensyn ved parkering.

Kontakt

Sarbuvollen Båtforening
Besøksadresse: Sarbuvollveien 25B, 1363 Høvik

Postadresse:       Postboks 128
1322 Høvik

Tlf: 67 53 47 22
Mob: 48 48 59 49

E-mail: sarbis@sarbis.no

Hopp til verktøylinje