Om oss

Om Sarbuvollen Båtforening

Sarbuvollen Båtforening er sentralt beliggende på Høvik like utenfor Oslo. Foreningen hadde pr. 01.01.2023 296 medlemmer med rettighetsbrev og disponerer 332 brygge- og jolleplasser for båter fra 10 til over 40 fot, og 6 bøyeplasser.

Sarbuvollen Båtforening ble stiftet 18. januar 1933 og hadde fra start 40 medlemmer. Båtforeningen var svært aktiv og gjennomførte store forbedringer i havna. De gamle badehusene ble revet og nye åreskap ble bygget. Den gamle slippen ble benyttet til sjø- og landsetting av båter som den gang var vesentlig mindre enn de vi har i dag. Interessen for båtforeningen minsket og den 9. november 1973 ble det besluttet å oppløse foreningen. Foreningens disponible midler på kr. 1.672,- ble overført til Høvik Menighetspleie. Den 21. juni 1984 ble utkastet til den nye båtforeningens lover utarbeidet på et møte på Ramstad skole. Initiativtager var Per G. Schøyen. Konstituerende generalforsamling ble avholdt kort tid etter. I 1993 gikk båtforeningen over fra å være kommunal til å være privat. Ved privatiseringen overtok båtforeningen en betongbrygge og tre nedslitte flytebrygger. Mye arbeid ble nedlagt av foreningens medlemmer for å få havnen i brukbar stand. I 2001 ble bryggeanlegget modernisert. Fire nye brygger fra Pontona ble montert. Sarbuvollen Båtforening disponerer i dag fem brygger, alle med låsbare porter. Medlemsvakter i sommerhalvåret er med på å gjøre havna til en av de roligste stedene i Holtekilen.

Styret

Styret for styreperioden 2022 fram til Årsmøtet 2023 består av:

Styreleder: Geir Gulliksen Nestleder: Rolf Wahlqvist Styremedlem:  Henning Mørch Styremedlem:  Annie Skuncke Styremedlem: Sven Hauge

Varamedlem:  Petter Børgund Varamedlem:  Peter Holm

Daglig leder:  Thore Mehlum