Årsmøtet 2019

Årsmøtet 2019 avholdes i Ekeberg Seniorsenters lokaler i Hans Øverlands vei 19 på Høvik den 19. mars med start kl. 19:00. Formell innkalling med dagsorden og saksdokumenter vil bli utsendt i god tid før møtet. Saker som ønskes tatt opp på Årsmøtet, skal være styret...

Ansvarsforsikring

Vi gjør også oppmerksom på at alle båter i havna skal ha ansvarsforsikring. Dette gjelder alle båter tilhørende både rettighetshavere, leietakere av rettighetshavere og leietakere av båtforeningen. Det er fremleier som plikter å forvisse seg om at forsikring er på...