Kontoret er stengt i juli måned

Kontoret i båtforeningen er stengt i juli måned. Oppstår det spesielle tilfeller som du mener krever assistanse fra båtforeningen, så ringer du +47 484 85 949 og vi vil prøve å hjelpe deg. Denne sommeren har vi leid inn Securitas til å gjennomføre medlems-vaktene i...

Ansvarsforsikring

Vi gjør også oppmerksom på at alle båter i havna skal ha ansvarsforsikring. Dette gjelder alle båter tilhørende både rettighetshavere, leietakere av rettighetshavere og leietakere av båtforeningen. Det er fremleier som plikter å forvisse seg om at forsikring er på...
Hopp til verktøylinje